ПлатформаFront.Manager:Framework

Платформа Front.Manager призначена для комплексної автоматизації розроблених у компанії бізнес-процесів, до яких залучені фінансові, матеріальні, кадрові, інформаційні та ін. види ресурсів. На основі даної технології можна швидко створювати програмні рішення під конкретні вимоги замовника, а також інтегруватися з інформаційними системами, що вже є.

Система розроблена на технології MS.NET з урахуванням можливості гарантованої роботи в будь-якій з найпоширеніших операційних систем (Windows, Linux, Unix, MacOS). Вона підтримує всі сучасні засоби організації сховища даних (MS SQL Server, Oracle, MySQL тощо), орієнтована на обробку великих масивів інформації (сотні гігабайт, тисячі документів за хвилину) та необмежений час зберігання даних.

У Front.Manager реалізовано потужний механізм маніпулювання даними, що налаштовується, розподілу прав доступу до інформації за допомогою рольових схем, візуалізації даних у різних формах подання. Система містить набір готових модулів, використання яких дозволяє значно знизити фінансові та часові витрати на розробку кінцевого рішення.

Області застосування платформи:

WorkFlow (автоматизація бізнес-процесів)GroupWare (системи організації групової роботи)Project Management (управління проектами)ElectronicDocumentInterchange (системи обміну електронними документами)CRM (управління взаєминами з клієнтами)ServiceDesk/HelpDesk (служба сервісної підтримки)ContactCenter (центр контактів)Knowledge Management (системи керування знаннями)EnterpriseContentManagement (управління корпоративною інформацією)Business Intelligence (систем підтримки ухвалення управлінських рішень)Business Performance Management (управління ефективністю бізнесу)

Платформа є настроюваним оточенням для реалізації різної бізнес-логіки:

● конфігурування логічної моделі системи;
● програмування бізнес-правил у рамках системи;
● налаштування форм подання в рамках системи;
● налаштування персонального робочого оточення;
● налаштування елементів інтерфейсу користувача;
● інтеграція із зовнішніми системами або бібліотеками;
● програмування надбудов над наявними модулями.

Інструментарій включає:

● гнучкі засоби конфігурування системи;
● засоби моніторингу (контроль за роботою системи та користувачів у режимі реального часу);
● гнучкий інструментарій адміністрування;
● можливість протоколювання дій користувачів;
● розподіл прав доступу в розрізі всіх існуючих у системі об'єктів, дій, звітів;
● засоби інтеграції з іншими бухгалтерськими та обліковими системами (1С, SAP, Scala, BAAN);
●  підтримку експорту даних, звітів до MS Office;
● реалізацію Web-клієнта;
● реалізацію мобільного додатка;
● геоінформаційну систему, яка використовує GPS-навігацію.

Розширення системи:

● Конфігурування системи, в рамках наявного набору програмних модулів та засобів їх конфігурування. При цьому набір програмних модулів може розширюватися новими створеними сторонніми розробниками.
● Створення нових програмних модулів для системи (написаних з нуля або як надбудова над модулями, що надаються). Вони можуть включати компоненти для різних рівнів системи, в тому числі і модулі конфігурування, модулі інтеграції з іншими системами.
● Створення клієнтських модулів розширення та плагінів, створення модулів до інших систем, які є клієнтами Front.Manager (такі модулі використовують засоби системи та можуть працювати в оточенні системи, проте не контролюються засобами конфігурування системи).

Основні переваги:

● Обробка великих обсягів інформації, безперебійність, висока надійність, доведена на практиці при роботі з базою даних, що налічує мільйон клієнтів.
● Підтримка дуже великої кількості користувачів у системі одночасно та робота з інформацією в режимі реального часу.
● Автономність налаштування: самостійне ведення та обслуговування системи, виключення допуску сторонніх розробників до бізнес-логіки та бази даних компанії.
● Захист інформації від несанкціонованого доступу як ззовні, так і в системі.
● Розмежування прав доступу до інформації, можливість контролю несанкціонованих дій співробітників.
● Підключення додаткових робочих місць без зміни основного алгоритму взаємодії між співробітниками (легко та надійно по відношенню до налагодженої роботи системи, що вже функціонує).